Klassieke muziek: cursussen/concerten/lezingen
docent: Ebo Reitsma

Stedsfinne 27
8711 GG Workum
0515-543292


thuis
       Luisteren naar muziek: hoe vanzelfsprekend?
cursussen / lezingen
      Cursusaanbod voor verenigingen / luisterclubs, etc.
muziekanalyses
      Downloaden of verzending per post
informatieboekjes klassieke muziek
      Muziekgeschiedenis/instrumenten/genres/vormen overige publicaties,
      o.a. Muziek uit Scandinavi�

dvd: documentaires/concert/opera/ballet
      Oude tv-opnames, verkrijgbaar op dvd
Workum Klassiek Concerten
      Jaarprogramma, reserveren
Workum Klassiek Educatief
      Muziekcursus in Workum
meer informatie
      Kosten, faciliteiten, docent en links
contact
 • Cursussen
 • Wenen

  In Wenen vond rond 1900 een grote cul­tuuromslag plaats. Jugend­stil, schilders als Klimt en Ko­koschka, architecten als Wag­ner en Loos, compo­nisten als Mahler, Brahms,Str­auss, Schönberg, Berg en We­bern: zij allen zorgden voor een boei­end cultu­reel kli­maat in deze periode van het 'Fin de siècle'.
  In een drietal dagdelen krijgt u een in­druk van deze kunst­ui­tingen, alsmede een overzicht van de sociale ont­wikkelin­gen, die uit­eindelijk re­sul­teer­den in het uit­bre­ken van de 1e Wereldoor­log. Naast veel infor­matie over diverse compo­neerstij­len kri­jgt u middels een interessante video-do­cu­mentaire inzicht in de samenhang van sociaal-maat­schappe­lijke ontwikke­lingen en de cultuurver­anderin­gen, waarbij ook aandacht wordt geschonken aan de sc­hild­erkunst en de architec­tuur.

  Wat de muziek betreft zult u werk horen van o.a.Mah­ler, Wolf, Schö­nberg, Webern, Zemlinsky, Johann Strau­sz, Ric­hard Strauss (fragmenten uit de vide­o-registratie van 'Salo­me'), Brahms, en Bruc­kner.

  Vervolgens wordt er aan­dacht ge­scho­nken aan de ontwikkelingen in het huidige Wenen, waar­bij u o.a. kunt luisteren naar het boeiende cellocon­cert van  Frie­drich Gulda en waarbij video-fragmenten te zien zullen zijn over de Wiener Philharmoni­ker en over de enkele jaren geleden overleden kunstenaar Friedensreich Hundertwasser.

  3 dagdelen van 2 uur (incl.pauze)
  kosten €270,-, excl. reiskosten: zie ook onder 'meer informatie'.
  bijbehorend geïllustreerd (kleur) boekje: €5,- per deelnemer
  beamer en scherm

  illustratie op deze pagina: Gustav Klimt: Beethovenfries in het Secessionsgebouw    Terug

  Muziek: begrijpt u het? -- Ebo Reitsma -- St�dsfinne 27 -- 8711 GG Workum -- 0515-543292

  � 2007 Muziek: begrijpt u het? - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl