Klassieke muziek: cursussen/concerten/lezingen
docent: Ebo Reitsma

Stedsfinne 27
8711 GG Workum
0515-543292


thuis
       Luisteren naar muziek: hoe vanzelfsprekend?
cursussen / lezingen
      Cursusaanbod voor verenigingen / luisterclubs, etc.
muziekanalyses
      Downloaden of verzending per post
informatieboekjes klassieke muziek
      Muziekgeschiedenis/instrumenten/genres/vormen overige publicaties,
      o.a. Muziek uit Scandinavi�

dvd: documentaires/concert/opera/ballet
      Oude tv-opnames, verkrijgbaar op dvd
Workum Klassiek Concerten
      Jaarprogramma, reserveren
Workum Klassiek Educatief
      Muziekcursus in Workum
meer informatie
      Kosten, faciliteiten, docent en links
contact
 • Cursussen
 • Gelooft u in muzikaal geloven?

  Muziek vormt één van de meest essentiële onderdelen van de wijze, waarop velen hun - in dit geval Christelijke - geloof belijden. Het betreft hierbij niet alleen het zelf zingen tijdens de kerkdienst maar ook het luisteren naar religieuze muziek. In deze lezing zult u kennismaken met een aantal verschillende manieren waarop componisten religie muzikaal gestalte hebben gegeven en hoe wij dat als luisteraar kunnen ervaren. Enkele voorbeelden hiervan:
  -  bijbelverhalen op muziek gezet (het oratorium en de passie) 
    de grandeur van de 'majesteit van alle instrumen­ten': het orgel als het belangrijkste instru­  ment tijdens de eredienst
  - het zingen tijdens de eredienst (een psalmcompo­si­tie)
  - het Te Deum: lofzang op God 
  - van kerkmuziek naar concertmu­ziek: de functieveran­de­ring van religieuze muziek
  - geloof kan meer zijn dan een individuele samen­spraak met God: sociaal-maatschap­pe­   lijke aspecten van religieuze muziek 
  - sfeer en mystiek van het geloof.
  - Tenslotte een zeer bijzondere afsluiting met een orkest­lied van Gustav Mahler.

  En bij dit alles: vooral luisteren (en enkele malen kijken via de video) naar veel prachtige muziek: Franck, Sweelinck, Berlioz (uit het Te Deum), Pruiksma (uit de Jehannes Passy), Bach (uit de Johannes-Passion), Haydn (uit de ‘Schöpfung’), Hildegard von Bingen, Rachmaninoff (uit de Vespers) en Penderecki (uit het Pools Requiem).


  lezing van 2 uur (incl. pauze)
  kosten: €100, incl. informatiemateriaal, excl. reiskosten; zie ook onder 'meer informatie'.
  beamer en scherm

  illustratie op deze pagina: Quino: uit 'Kunstzinnige humor'    Terug

  Muziek: begrijpt u het? -- Ebo Reitsma -- St�dsfinne 27 -- 8711 GG Workum -- 0515-543292

  � 2007 Muziek: begrijpt u het? - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl