Klassieke muziek: cursussen/concerten/lezingen
docent: Ebo Reitsma

Stedsfinne 27
8711 GG Workum
0515-543292


thuis
       Luisteren naar muziek: hoe vanzelfsprekend?
cursussen / lezingen
      Cursusaanbod voor verenigingen / luisterclubs, etc.
muziekanalyses
      Downloaden of verzending per post
informatieboekjes klassieke muziek
      Muziekgeschiedenis/instrumenten/genres/vormen overige publicaties,
      o.a. Muziek uit Scandinavi�

dvd: documentaires/concert/opera/ballet
      Oude tv-opnames, verkrijgbaar op dvd
Workum Klassiek Concerten
      Jaarprogramma, reserveren
Workum Klassiek Educatief
      Muziekcursus in Workum
meer informatie
      Kosten, faciliteiten, docent en links
contact
 • Cursussen
 • muziekgeschiedenis in een notendop

  2 mogelijkheden:
  uitgebreid: cursus van 12 lessen
  zeer beknopt: lezing van 2,5 uur

   

  de cursus:
  Muziekgeschiedenis in 12 lessen: het lijkt onbegonnen werk. De muziekgeschiedenis van onze westerse (kunst)muziek alleen al is zo uitgebreid dat een jaar lang elke avond daarmee gevuld zou kunnen worden. Toch pretendeer ik te weten dat in een cursus van deze omvang de meest essentiële zaken zodanig kunnen worden behandeld dat de doorsnee-muziekliefhebber aan het eind een redelijk overzicht heeft gekregen van deze complexe materie.

  Uitgangspunt is de muziek die in onze concertpraktijk het meest aan bod komt. Dat betekent dat b.v. de muziek uit de middeleeuwen en de renaissance er naar verhouding zeer bekaaid afkomen. Dat is jammer maar een noodzakelijke keuze om binnen de beperking van deze cursusduur de inhoud ervan zo veel mogelijk af te stemmen op de muziek die de doorsnee-concertbezoeker krijgt voorgeschoteld.                                                                    

  Globaal ziet de indeling er dan als volgt uit:
   

  Les 1
  Middeleeuwen: gregoriaans – troubadours – Notre Dameschool 
  Leoninus - Perotinus

  Les 2
  Renaissance: de ‘Nederlanders’ – Frans chanson – Meistersinger -  Venetiaanse school – Engelse virginalisten – Italiaans en Engels madrigaal
  Dufay – Ockeghem – Des Préz – Jannequin – Taverner – Dowland – Palestrina

  Les 3
  Barok: opera – religieuze muziek – klavier, orgel, luit – orkest
  Monteverdi – Pergolesi – Purcell – Schütz - Handel – Bach  - Vivaldi

  Les 4
  Klassieken: ontwikkeling symfonie en strijkkwartet – Stile galante – Mannheimers
  Weense Klassieken – opera – soloconcerten – sonate – overgang naar de romantiek
  Filtz – Haydn – Mozart – Beethoven

  Les 5
  Romantiek, 1e helft 19e eeuw: lied – symfonie – programmasymfonie – piano
  Schubert – Mendelssohn – Schumann – Weber – Chopin - Berlioz

  Les 6
  Romantiek; opera -  2e helft 19e eeuw
  Offenbach – Goudod – Bizet – Donizetti – Verdi – Puccini – Wagner - Brahms

  Les 7
  Nationale stijlen
  Smetana – Dvorák – Tsjaikovsky – Moessorgsky – Rimsky-Korsakov - Grieg

  Les 8
  Rond 1900: Laat-romantiek – Impressionisme – Ballets Russes
  Bruckner – Mahler – Strauss – Debussy - Strawinsky

  Les 9
  20e eeuw
  Expressionisme – Impressionisme – Neo-klassicisme – Groupe des Six
  Schönberg – Berg – Webern – Ravel – Respighi – Strawinsky – Poulenc – Honegger

  Les 10
  Nationale stijlen:   Bartók – Kodály – Janáèek – Rachmaninoff – Sibelius – Nielsen – Elgar – Villa-Lobos – Mossolow – Sviridov  - Shostakovich

  Les 11
  Avant-garde – aleatoriek – minimal music – electronische muziek
  Varèse – Berio – Messiaen – Cage – Reich - Lidholm

  Les 12
  Enkele grootheden: Ives – Britten – Orff – Bernstein – Penderecki – Pärt – Martin – Pijper – Vermeulen – Hendrik Andriessen – Ton de Leeuw – Joplin - Gershwin


  de lezing:
  Als de cursus van 12 lessen al onmogelijk lijkt, wat is dan mogelijk in een lezing van 2 uur?
  Toch kunt u in die beknopte lezing een  - zij het dus zeer globale – indruk krijgen van de ontwikkeling van de muziek door de eeuwen heen. Ook hier natuurlijk veel luisteren naar muziekfragmenten. Een lijst met belangrijke composities (die u ‘ooit gehoord moet hebben’) krijgt u mee naar huis.

  de cursus:
  12 lessen van 2 uur (incl; pauze)
  kosten: €1000,-, excl. reiskosten; zie ook onder 'meer informatie'.
  informatiemateriaal: €1,- per deelnemer
  de lezing: 2,5 uur (incl. pauze)

  illustraties op deze pagina:een middeleeuwse houtgravure en een partituurfragment uit het Pianoconcert van John Cage    Terug

  Muziek: begrijpt u het? -- Ebo Reitsma -- St�dsfinne 27 -- 8711 GG Workum -- 0515-543292

  � 2007 Muziek: begrijpt u het? - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl