Klassieke muziek: cursussen/concerten/lezingen
docent: Ebo Reitsma

Stedsfinne 27
8711 GG Workum
0515-543292


thuis
       Luisteren naar muziek: hoe vanzelfsprekend?
cursussen / lezingen
      Cursusaanbod voor verenigingen / luisterclubs, etc.
muziekanalyses
      Downloaden of verzending per post
informatieboekjes klassieke muziek
      Muziekgeschiedenis/instrumenten/genres/vormen overige publicaties,
      o.a. Muziek uit Scandinavi�

dvd: documentaires/concert/opera/ballet
      Oude tv-opnames, verkrijgbaar op dvd
Workum Klassiek Concerten
      Jaarprogramma, reserveren
Workum Klassiek Educatief
      Muziekcursus in Workum
meer informatie
      Kosten, faciliteiten, docent en links
contact
 • Cursussen
 • muziek uit de 20e eeuw: nieuw?

  Zo veelzijdig als de 20e eeuw was, is ook de muziek die in deze eeuw is ontstaan. In deze cursus zullen we ons beperken tot de z.g. 'kunstmuziek' (dus zonder jazz, pop, etc.).  D.m.v. veel luisterfragmenten en video-opnamen zult u een indruk krijgen van de grote verschillen in stijlen: van de romantiek van Richard Strauss tot en met de moderne klanken van Stockhausen. 
  Het is ongelooflijk boeiend om te ontdekken hoe componisten als Boulez omgaan met muzikale vormen; hoe Schönberg tot zijn twaalftoonssysteem kwam; welke betekenis Wagner, Debussy en Bartók hebben gehad voor de nieuwe muziek; welke componisten ongegeneerd romantisch bleven schrijven en de terugkeer door mensen als Pärt, Goreckí en Penderecki naar tonale en soms zelfs laat-romantische klankidiomen. Er zal bescheiden aandacht worden geschonken aan enkele muziektheoretische begrippen die noodzakelijk zijn om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen van de afzonderlij­ke muziekstijlen.
  Die verschillende stijlen zullen afzonderlijk worden behandeld, waarbij wordt uitgegaan van afgebakende perioden. Zo zal b.v. in de eerste lessen de periode 1900-1925 worden behandeld, waarbij alle belangrijke muziekstijlen die dan voorkomen, aan bod zullen komen: de laat-romantiek (Mahler, Strauss), het impressionisme (Debussy, Ravel), het expressio­nisme (Schönb­erg, Webern, Berg), de nieuwe Sovjet-muziek (Mossolov), de nationale stijlen (Bartók, Janácek), het neo-klassicisme (Strawinsky, Poulenc).  Ook worden verbanden gelegd met sociaal-maatschap­pelijke ontwikkelingen en met relevante andere kunstui­tingen. Vervolgens komt de periode 1925-1950 en de periode vanaf 1950 aan bod.

  Een unieke kans om kennis te maken met de veelzijdigheid van de muziek van de vorige eeuw!

   

  Een overzicht van de te behandelen onderwerpen:

  twee mijlpalen: Wagner en Debussy
  de laatromantiek
  impressionisme
  expressionisme 
  nationale muziek
  neoklassicisme
  futurisme/bruïtisme
  USSR na de Oktoberrevolutie
  Groupe des Six.
  serialisme.
  aleatoriek.
  electronische muziek
  klankveldenmuziek
  volksmuziek als inspiratie
  muzikaal theater
  avant-garde in Nederland
  geëngageerde muziek
  minimal music
  terug naar de tonaliteit
  citaatmuziek:
  de nieuwe Russen
  Nederlandse componisten
  nog steeds experimenteren met nieuwe klanken

   
   

  7 lessen van 2 uur (incl. pauze)
  kosten: €600,- (excl. reiskosten, zie info); zie ook onder 'meer informatie'.
  informatiemateriaal per deelnemer €2,-
  nodig: beamer en scherm

  illustraties op deze pagina: uit 'Phases' van Ton Bruynel en 'Pacific 231' van Arthur Honegger    Terug

  Muziek: begrijpt u het? -- Ebo Reitsma -- St�dsfinne 27 -- 8711 GG Workum -- 0515-543292

  � 2007 Muziek: begrijpt u het? - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl