Klassieke muziek: cursussen/concerten/lezingen
docent: Ebo Reitsma

Stedsfinne 27
8711 GG Workum
0515-543292


thuis
       Luisteren naar muziek: hoe vanzelfsprekend?
cursussen / lezingen
      Cursusaanbod voor verenigingen / luisterclubs, etc.
muziekanalyses
      Downloaden of verzending per post
informatieboekjes klassieke muziek
      Muziekgeschiedenis/instrumenten/genres/vormen overige publicaties,
      o.a. Muziek uit Scandinavi�

dvd: documentaires/concert/opera/ballet
      Oude tv-opnames, verkrijgbaar op dvd
Workum Klassiek Concerten
      Jaarprogramma, reserveren
Workum Klassiek Educatief
      Muziekcursus in Workum
meer informatie
      Kosten, faciliteiten, docent en links
contact
 • Cursussen
 • muziek            =            tijd

  Tijd: 'de voortdurende beweging van heden naar toekomst, waardoor het heden verandert in verleden' (Sesam encyclope­die).

  Muziek is een tijdkunst. Misschien samen met sommige dansvormen de enige abstracte tijdkunst. Muziek is daarom ook een zeer bijzondere kunstvorm: bij het luisteren hoort men hetgeen op zeker moment klinkt en tegelijk moet men zich realiseren wat men heeft gehoord. Bij het zelf musiceren moet men zich dan ook nog voorbereiden op hetgeen gaat komen. Een kunstvorm derhalve die een groot beroep doet op muzikale en technische vaardigheden en op concentratievermogen.
  Bij het samen musiceren komt daarbij nog het aspect samenwerking (de hiervoor genoemde vaardigheden gericht op de prestaties van de mede-musici).
  Voeg hierbij nog de muziek als creatieve kunst­vorm, waarbij kennis van de tijd waarin deze is ontstaan en kennis omtrent achtergronden en bedoelingen van de componist een wezenlijk onderdeel uitmaken van het willen begrijpen ervan en we kunnen niet anders constateren dan dat muziek een zeer complexe kunstvorm is.

  In deze lezing krijgt u enig inzicht in deze complexiteit aan de hand van de volgende onderwerpen:

  Muziek als sociaal medium:  sociaal, omdat ze een beroep doet op de creativiteit van de luisterende en spelende mens.

  de muziek, beïnvloed door de tijd; in een  notendop een overzicht van de muziekgeschiedenis.

  de tijd als dwingende factor: film en reclame                                                                   

  de tijdsbeleving via muziek:
     -  statische versus dynamische muziek (Van Domselaer versus Schumann) 
     -  melodievorming: binnen welke tijdspanne ontwikkelt zich een melodie ?  
       (barok en romantiek)                                                                                           

  stilte als muzikaal element: hoe lang ervaar je stilte ? 

  de subjectieve beleving van tijd  (John Cage)

  de verhoudingen binnen een compositie (vergelijking Haydn en Mahler)

  coda: het slot (‘Ewig, ewig’) uit ‘Das Lied von der Erde’  van Mahler  

  Een boeiende lezing waarbij u de tijd kunt vergeten!

  Lezing van 2 uur (incl. pauze)
  Kosten: €100, incl. informatiemateriaal, excl. reiskosten
  audioapparatuur    Terug

  Muziek: begrijpt u het? -- Ebo Reitsma -- St�dsfinne 27 -- 8711 GG Workum -- 0515-543292

  � 2007 Muziek: begrijpt u het? - Disclaimer - Makke troch Roelof Fopma.nl